CULT FACTION

For all your cult film, tv, cartoon, comic and video game needs

Ganbareiwa!! Robocon: Urara~! Koi Suru Shiru-Nashi Tantanmen!! no Maki